Losser Digitaal
Image default
Sociaal

Bruidsschat

Volgens de Omgevingswet worden bepaalde overheidsvoorschriften overgedragen aan gemeenten of waterschappen. Ze noemen het ook wel de “bruidsschat“. Via het Uitvoeringsbesluit zorgt de rijksoverheid ervoor dat de regels voor gemeentelijke instanties worden opgenomen in het tussentijdse deel van een milieuprogramma. Het waterschap reglement staat in het reglement voor waterschappen.

 

Reglement bruidsschat waterschap

 In het kielzog van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen bepaalde lozingen van de overheid te vervallen. De regels zijn onderworpen aan de voorschriften van het waterschap. Deze regels hebben betrekking op lozingen op het oppervlaktewater van een waterschap of zuiveringswerkzaamheden door waterschappen. Het transport langs deze lijnen staat ook wel bekend onder de naam bruidsschat. Het is de Uitvoeringswet die ervoor zorgt dat de zogenaamde bruidsschat wordt opgenomen in de waterschap regeling.

 

Milieucode

De Omgevingswet is een nog niet aangenomen maar nog niet van kracht Nederlandse wet die beoogt de regelgeving voor het beheer en de inrichting van onze leefomgeving te vereenvoudigen (milieurecht) door honderden wetten en tientallen regels te combineren in één wet. De wet is een aanzienlijke vermindering van de regels die gelden op het gebied van lucht, water en bodem, evenals infrastructuur, natuur en cultureel erfgoed. (Cultureel erfgoed omvat ook mobiel erfgoed, zoals de zeilgeschiedenis.) Het kan nog even duren voordat deze regel wordt ingezet, maar ze er op dit moment mee bezig.

 

Milieucode stad

De maatregel die de gemeente wil gaan nemen is om milieuzones in de steden te plaatsen. De milieuzones zorgen ervoor dat er minder afvalstoffen in de lucht wordt verspreid, wat er dan voor zorgt dat het beter is voor de mens. De voertuigen die in de milieuzones mogen rijden zijn scooters, bromscooters en auto’s die minder luchtvervuiling uitstoten. Voor de voertuigen die erin rijden met een te hoge luchtvervuiling wordt beboet. Deze maatregels kunnen de gemeenten dus zelf toepassen.

 

https://www.stedeling.nl/omgevingswet/bruidsschat/

Gerelateerde artikelen

Duurzamer op social media

TikTok volgers kopen: betrouwbare diensten en tips

Meer omzet genereren met social media marketing