Losser Digitaal
Image default
Zakelijk

Alles over ontslag op staande voet

Gedragingen van je werknemer kunnen soms een reden zijn voor ontslag op staande voet. Dit mag echter alleen in bepaalde gevallen. Er gelden strikte regels voor. Je moet bijvoorbeeld dringende redenen hebben voor ontslag. En je moet die redenen aan kunnen tonen. Het ontslag zal per direct in moeten gaan. Dat betekent ook dat je de werknemer direct moet informeren. Wist je dat je bij dit soort ontslag geen rekening hoeft te houden met een wettelijke opzegtermijn? En dat er tijdens de proeftijd al helemaal geen dringende reden voor ontslag hoeft te zijn?

Dringende reden als voorwaarde voor ontslag op staande voet
Als eerste voorwaarde voor ontslag op staande voet, moet je kijken of er een dringende reden is. Dat kan bijvoorbeeld misleiding gedurende de sollicitatieprocedure zijn. Ook fraude of diefstal zijn dringende redenen. Dronken naar je werk komen kan natuurlijk ook niet. Bedreiging, grove belediging, mishandeling en het in gevaar of moeilijkheden brengen van collega’s of ander personeel kunnen allemaal redenen zijn voor deze vorm van ontslag. Wist je dat je een schadevergoeding kunt eisen van je werknemer? Dit mag alleen als de dringende reden overduidelijk veroorzaakt wordt door de werknemer.

Informeer je werknemer direct
Is er aan de eerste voorwaarde voldaan? Dan is de tweede stap dat je direct de betreffende werknemer hierover informeert. Je moet ook de reden van het ontslag duidelijk maken. Dit mag via de mondelinge weg plaatsvinden. Maar zorg wel te allen tijde voor een ontslagbrief. Deze kun je aan je werknemer geven gedurende het gesprek. Een andere optie is dat je de brief na afloop van dit gesprek via aangetekende post opstuurt of per e-mail inclusief ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat voor de ontslagen werknemer duidelijk wordt waarom hij is ontslagen en met welke reden. Dat zorgt er namelijk voor dat deze vorm van ontslag geldig is.

Zorg altijd voor bewijslast
Je moet niet alleen dringende redenen als voorwaarde kunnen aanwijzen. Je moet dit ook kunnen bewijzen. Het verzamelen van veel objectief bewijs is nog een hele klus. Wat precies geschikt bewijs is, is totaal afhankelijk van de situatie. Denk dan aan bijvoorbeeld klachten van collega’s, e-mails of videobeelden. Als je tijd nodig hebt om voldoende bewijs te verzamelen of als er eerst onderzoek gedaan moet worden, kun je je werknemer ook eerst een tijd schorsen. Helaas moet je hem of haar wel doorbetalen tijdens de periode van schorsing.

Meer info: Omnius.nl

 

Gerelateerde artikelen

Tweedehands laptop kopen, is dat een goed idee?

Verschillende soorten marketing

Het laten bezorgen van broodjes: een heerlijke en gemakkelijke optie