Losser Digitaal
Image default
Sociaal

Vrijheid van Meningsuiting vs. Discriminatie

Vrijheid van meningsuiting is zeker weten een van de belangrijkste grondrechten van de mens en vooral in Nederland hebben we veel vrijheid als het aankomt op de uiting van onze meningen. Er zijn landen waar een demonstratie bijvoorbeeld simpelweg niet mogelijk is, maar de Nederlandse overheid geeft ons die vrijheid wel. Toch wordt er vaker commentaar geleverd wanneer iemand een discriminerende uitspraak doet, waarop die persoon dan antwoordt ‘vrijheid van meningsuiting’. Maar hoe zit dit nou precies? Mag je inderdaad alles zeggen wat je wilt in het kader van vrijheid van meningsuiting? Of zijn er toch bepaalde beperkingen en grenzen aan vastgelegd? En zo ja, waar staan deze dan?

 

Hoewel iedereen graag vrijheid van meningsuiting wilt hebben, wilt natuurlijk niemand gediscrimineerd worden op basis van bijvoorbeeld hun huidskleur, godsdienst of persoonlijke voorkeuren. Er geldt in Nederland een verbod op discriminatie die staat vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat elke persoon in Nederland op gelijke wijze wordt behandeld in gelijke gevallen. Daarbij wordt er ook vermeld dat discriminatie, maakt niet uit op welke grond, is verboden. Niet alleen is zelf discrimineren verboden, maar ook het aanzetten tot discriminatie. Op deze manier wordt elke persoon in Nederland beschermd tegen discriminatie en wordt er zo voor gezorgd dat iedereen een gelijkwaardige behandeling krijgt en dat niemand specifiek wordt buitengesloten.

 

Dankzij onze vrijheid van meningsuiting mogen we in principe alles zeggen wat we willen, maar wat nou als iemand hiermee een ander discrimineert? Mag het dan nog zomaar? Hoewel er vrijheid van meningsuiting is, zitten hier wel een aantal beperkingen aan. Je mag natuurlijk geen bedrijfsgeheimen of geheimen van de overheid openbaren, zoals bijvoorbeeld een militair plan. Ook mag de overheid in bepaalde bijzondere gevallen de vrijheid van meningsuiting van de inwoners van Nederland beperken, zoals bij een oorlog bijvoorbeeld.

 

De laatste beperking die ik ga noemen, is de discriminatie van anderen. Hoewel zowel vrijheid van meningsuiting als het recht op een gelijk leven als rechten in de Grondwet zijn vastgelegd, kunnen deze toch af en toe botsen. In dit geval zal het verbod op discriminatie voorrang krijgen. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat niemand gediscrimineerd kan worden, ondanks dat sommigen misschien denken dat dit wel mag in het kader van vrijheid van meningsuiting.

 

Wanneer je als burger van Nederland vrijheid van meningsuiting hebt, mag je dus ontzettend veel zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om te demonstreren en mag je bijna volledig vrijuit spreken. De grens is echter niet altijd duidelijk, waardoor er vaak misverstanden ontstaan. Zolang als je echter niemand discrimineert met je uitspraken zit je al op het juiste pad.

Gerelateerde artikelen

Duurzame technologie: wat speelt er op dit gebied?

TikTok volgers kopen: betrouwbare diensten en tips

Is Amerika een duur land?