Losser Digitaal
Image default
Wonen

Zonne-energie

“Het gebruik van zonne-energie is bijna een oplossing.” Dit was de kop in de New York Times op 4 april 1931. Het bleek een voorgevoel te zijn, want 80 jaar later wordt er aan miljoenen mensen in de wereld elektriciteit geleverd uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. De mensheid heeft zich nu bereid verklaard om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen, zich bewust van de eindigheid van fossiele brandstoffen en hun schadelijke effecten op het milieu als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Zoals de Chileense dichter Pablo Neruda in El Sol zei: “Ik ben een man van licht, van zoveel roos, zo’n voorbestemde helderheid, dat ik zal sterven van het schijnen”. Zonne-energie daarentegen zal nooit sterven van het schijnen, want de zon heeft volgens NASA nog 6,5 miljard jaar leven. Inderdaad, in minder tijd is de zonnetechnologie in sommige landen geëvolueerd om te concurreren met conventionele bronnen van elektriciteitsopwekking. Over slechts enkele decennia zal het grootste deel van een duurzaam energiesysteem voor de wereld worden.

Bovendien kunnen de voorwaarden voor de ontwikkeling van zonne-energie niet perfecter zijn: de zon geeft de aarde elk uur met voldoende licht en warmte om een heel jaar lang in de wereldwijde behoefte te voorzien; met andere woorden, zonnestraling kan onze energiebehoefte 4.000 maal zo groot maken.

Het aardoppervlak ontvangt 120.000 Terawatt aan zonnestraling, “wat 20.000 keer meer energie oplevert dan de hele planeet nodig heeft”. De Union of Concerned Scientists zegt dat niet meer dan 18 dagen zonnestraling op aarde evenveel energie bevat als alle steenkool-, olie- en aardgasreserves ter wereld bij elkaar.

In het artikel van NYT wordt de suggestie gewekt dat de mensheid “niet langer hoeft te vrezen voor de uitputting van de steenkoolreserves die in de komende honderd jaar wordt voorzien, als de theorie van Dr. Lange juist is”. Welnu, de woorden van de Duitse zonne-energie wetenschapper, Dr. Bruno Lange, in 1931 zijn juist gebleken.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die wordt geproduceerd door het licht van de zon – fotovoltaïsche energie – en de warmte ervan – thermische zonne-energie – voor de opwekking van elektriciteit of de productie van warmte. De zonne-energie is onuitputtelijk en hernieuwbaar, omdat ze van de zon komt, en wordt met behulp van panelen en spiegels opgewekt.

Fotovoltaïsche zonnecellen zetten zonlicht direct om in elektriciteit door het zogenaamde fotovoltaïsche effect, waardoor bepaalde materialen in staat zijn om fotonen (lichtdeeltjes) te absorberen en elektronen vrij te maken en zo een elektrische stroom op te wekken. Anderzijds gebruiken thermische zonnecollectoren panelen of spiegels om de warmte van de zon te absorberen en te concentreren, deze over te dragen aan een vloeistof en door buizen te geleiden om deze te gebruiken in gebouwen en installaties, en ook voor de productie van elektriciteit (thermo-elektrische zonne-energie).

Wat zijn de voordelen van zonne-energie?

Zonne-energie biedt vele voordelen die het een van de meest veelbelovende energievormen maken. Hernieuwbare, niet-vervuilende en beschikbare zonne-energie draagt bij aan duurzame ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid op de plaats waar ze is geïnstalleerd.

Ook de eenvoud van deze technologie maakt het ideaal voor gebruik in landelijke of moeilijk toegankelijke gebieden die geïsoleerd zijn van het netwerk. Een voorbeeld hiervan is de landelijke regio Cajamarca in Peru, waar verschillende projecten zijn ontwikkeld om de elektrische zelfvoorziening van de inwoners te vergemakkelijken. Zonne-energie is ook nuttig om op grote schaal elektriciteit op te wekken en in het netwerk te injecteren, vooral in regio’s waar de meteorologie zorgt voor veel zonuren per jaar.

Zonnepanelen zijn relatief eenvoudig te onderhouden, wat, samen met de voortdurende, sterke vermindering van de kosten van fotovoltaïsche cellen, de huidige gunstige vooruitzichten voor de zonnetechnologie verklaart. Zonne-installaties stoten ook geen vervuilende gassen uit en zijn stil.

Een ander voordeel van de energie die door de zon wordt opgewekt, is het vermogen om lokale rijkdom te genereren, door de energieafhankelijkheid van het buitenland te verminderen. Hoewel het zeker is dat zonne-energie – net als wind – intermitterend is en direct afhankelijk is van het weer en de dag-nachtcycli, vermindert de snelle vooruitgang in de technologie voor elektriciteitsopslag deze afhankelijkheid en zal leiden tot een toenemend aandeel van de zon in het energiesysteem.

Samenvatting van de voordelen van zonne-energie

  • Vernieuwend
  • Onuitputtelijk
  • Niet-vervuilend
  • Vermijdt de opwarming van de aarde
  • Vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen
  • Vermindert de invoer van energie
  • Genereert lokale rijkdom en banen
  • Draagt bij aan duurzame ontwikkeling
  • Het is modulair en zeer veelzijdig, aanpasbaar aan verschillende situaties
  • Kan zowel voor grootschalige elektriciteitsproductie als op kleine schaal worden toegepast in gebieden die geïsoleerd zijn van het netwerk.

Gerelateerde artikelen

De voordelen van polycarbonaat platen

een Woning kopen in Hoogeveen

Schoolmeubilair