Losser Digitaal
Image default
Wonen

Wat zijn de voordelen van collectief verwarmen?

Ontdek de voordelen van collectief verwarmen

Collectief verwarmen wordt ook blokverwarmen genoemd en als de naam al doet vermoeden, gaat het niet om de verwarming van een enkele woning, maar van diverse woningen. Met name in appartementengebouwen wordt dat regelmatig toegepast. In het geval van stadsverwarming gaat het om veel meer dan een paar huizen. Bij stadsverwarming kunnen we echter niet meer van collectief verwarmen spreken. Je hebt dan namelijk als consument weinig te zeggen over de manier waarop de warmte wordt opgewekt. Met collectieve verwarming bedoelen we de eerder genoemde blok- en ook wijkverwarming, waarbij afnemers betrokken zijn bij beslissingen daarover.

Wat is de doelstelling

De doelstelling van collectieve verwarming is, door de warmteproductie te centraliseren, de kosten voor de afnemers lager te maken dan in het geval iedereen zijn eigen CV-ketel heeft. Ook wordt het door de collectiviteit gemakkelijker te investeren in energiebesparende maatregelen en mede daardoor de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan hand in hand gaan. Voor de volledigheid: de overvloed aan CO2-uitstoot veroorzaakt het broeikaseffect en klimaatverandering. De collectieve verwarming kan zijn gecombineerd met een collectieve warmwatervoorziening. Als de deelnemers ook elektrisch koken, dan hebben ze in hun huizen helemaal geen gas meer nodig. Er kunnen dan geen gaslekken meer optreden of koolmonoxidevergiftiging.

Ruimtebesparing

Behalve dat de kosten van collectieve verwarming lager zouden moeten zijn dan van individuele CV-ketels, is er het voordeel van ruimtebesparing. Geen eigen CV-ketel is dan toch meer nodig. Zeker in appartementen is dat laatste prettig.

Kosten van collectief verwarmen

Bij collectief verwarmen worden de kosten, die los staan van het gebruik, als vaste kosten in rekening gebracht bij de deelnemers en daarnaast de variabele verbruikskosten. Bij de deelnemers dient daarom het gebruik te worden geregistreerd of anders kunnen de kosten gelijkelijk over de deelnemers worden verdeeld, onafhankelijk van het individuele gebruik. Dat laatste vereenvoudigt het systeem, maar kan door mensen als onrechtvaardig worden ervaren. Dan kan er ook minder stimulans zijn om zuinig met de warmte om te gaan. Dat gaat dan in tegen de doelstelling van collectief verwarmen.

Capaciteit

De capaciteit van een collectief verwarmingssysteem hoeft niet de optelling te zijn van de capaciteiten van individuele CV-ketels te zijn. Die kan lager zijn, omdat de kans dat alle deelnemers op hetzelfde moment de maximale capaciteit nodig hebben, heel klein is. Bovendien is de verhouding tussen de kosten en de capaciteit van een collectief verwarmingssysteem normaliter niet lineair. Dat betekent dat de kosten verhoudingsgewijs afnemen. Ook kan je als grootverbruiker gemakkelijker kortingen krijgen.

Meer info over Collectief verwarmen

Wil je nou meer info over collectief verwarmen van uw huis? Of de gehele buurt omzetten naar gasloze woningen? Neem contact op met Geohita, zij hebben verstand van zaken!

https://geohita.nl/collectief-verwarmen/

Gerelateerde artikelen

Het geluidssysteem van 2021

Hoe verkoop je je huis met een Makelaar Nijker?

Een betrouwbare, duurzame én betaalbare elektrische boiler kopen?