Losser Digitaal
Image default
Wonen

Wat is een rentmeester?

Een rentmeester houdt zich bezig met zakelijke en juridische zaken van panden en grond. Een rentmeester wordt ook wel een manager van een leefomgeving genoemd. Naast woonbare grond houdt een rentmeester zich ook bezig met: innovatieve projecten, stedelijk vastgoed, openbare gronden en monumentale gebouwen of grond.

Waar kan een rentmeester mij mee helpen?

Rentmeester adviseurs kunnen bij verschillende aspecten van dienst zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het taxeren van panden, het adviseren bij aan- en verkoop van gebouwen of grond en het beheren van een stuk grond of een pand. Daarnaast is een rentmeester gespecialiseerd in het geven van juridisch advies, het onteigenen van grond, erfpacht, nadeelcompensatie en planschade.

Welke rentmeester moet ik kiezen?

De Nederlandse vereniging voor Rentmeesters (NVR) is een vereniging waar rentmeesters lid van kunnen worden. Om lid te worden van de NVR moet een rentmeester aan een aantal eisen voldoen. Zo zal een rentmeester altijd trouw moeten blijven aan de gedragscode. Hier wordt onder andere in opgenomen dat de rentmeester werkt vanuit het belang van de opdrachtgever, hij onderbouwt deskundig advies zal leveren, hij altijd collegiaal en loyaal is tegen over zijn beroepsgenoten, hij zich niet negatief uit over collega’s en hij nooit in strijd tegen de wet zal. Het is daarom altijd slim om een rentmeester te zoeken die is aangesloten bij het NVR.

https://www.klement2.com/

Gerelateerde artikelen

Zonnepanelen aanschaffen?

My Home Office: een nieuwe manier van thuiswerken

Een ervaren specialist voor al uw klussen in en rondom uw woning