Losser Digitaal
Image default
Wonen

Een regionale energiestrategie, wat houdt dat precies in?

Duurzaam wonen wordt steeds belangrijker. In het gesloten klimaatakkoord staat dat er in Nederland over 10 jaar in een grote hoeveelheid groene stroom moet worden opgewekt. Dit heeft ook effect op de burgers, want voor hen wordt duurzaam wonen dus essentieel, althans dat wordt het voor velen. Ook moeten we in 2040 klimaatneutraal wonen. Je hebt het vast wel eens om je heen gehoord, een regionale energiestrategie. Maar wat houdt dat nu precies in? In dit artikel nemen we met je door wat een regionale energiestrategie precies inhoudt.

Wat is een regionale energiestrategie?

Een regionale energiestrategie, afgekord RES wordt de laatste tijd steeds belangrijker en je hoort er ook steeds vaker over. Na onderhandeld te hebben met de consumentenorganisaties, diverse industriën en de milieuorganisaties heeft de rijksoverheid in 2019 het klimaatakkoord gesloten. Het belangrijkste doel is dat er in Nederland in 2030 sprake moet zijn van minimaal 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Daarnaast staat er ook in dat er 35 terrawattuur groene stroom opgewekt moet worden in Nederland in 2030. Dit betekent dat er 35 miljoen kilowattuur groene stroom moet zijn. In 2030 moeten ook al 1.5 miljoen woningen compleet van het gas af zijn.

Het gaat niet makkelijk zijn om deze doelen te halen, daarom is Nederland om te beginnen opgedeeld in 30 regio’s. Deze moeten voor de deadline van 1 juli 2021 allemaal een eerste versie opstellen van een regionale energiestrategie (RES). In dit plan moet onder andere staan in hoeverre zij kunnen bijdragen aan de doelen die landelijk gesteld zijn, waaronder 35 TWh minder CO2. In andere woorden, hoeveel groene stroom kan deze regio opwkken met windturbines en zonnepanelen? Daarnaast staat er in een RES een hoop informatie over welke bronnen van warmte er in de regio zijn en of en hoe wijken hiermee verwarmd kunnen worden.

Waar vind je de informatie over jouw regio?

Nederland is dus opgedeeld in maar liefst 30 diverse regio’s. Velen daarvan hebben het concept voor de RES al klaarliggen, maar op de deadline van 1 juli 2021 moeten alle regio’s de eerste versie van de strategie klaarhebben. Op de website van de regionale-energiestrategie kun je een interactieve kaart vinden met alle doorverwijzingen en plannen die er zijn voor alle 30 regio’s in Nederland. Je vraagt je waarschijnlijk ook af wat je als huiseigenaar zelf aan een RES hebt. Het is goed mogelijk dat er plannen staan voor jouw omgeving in een RES zoals een zonnepartk of winturbines in de buurt van het huis dat je bezit. Wanneer je op de hoogte bent van de plannen dan kun je wellicht invloed uitoefenen met wat er gaat gebeuren, zo kun je helpen om de plannen efficiënter en effectiever te maken wanneer je iets constateerd dat je graag anders zou zien. De huishoudens worden serieus betrokken bij een RES, bijvoorbeeld door middel van informatiebijeenkomsten en inspraakavonden. Een RES bestaat onder andere uit beleidsstukken en bestuursovereenkomsten. Een RES heeft echter geen juridische status en dus kun je niet tegen de plannen in beroep gaan of bezwaar aantekenen. Dit is pas mogelijk wanneer de concrete besluiten worden genomen, dan kun je agereren tegen een besluit.

https://geohita.nl

Gerelateerde artikelen

Bouwkundige keuring in Amsterdam laten doen door een specialist

De fauteuil wordt steeds populairder in 2022

Inpakken tijdens je verhuis